Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα του Εφετείου Ιωαννίνων περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες και οργανικές θέσεις:

Μονάδα Οργανικές Θέσεις
Δικαστές

1 Πρόεδρος Εφετών

8 Εφέτες

Διεύθυνση Γραμματείας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

1 Δικαστικός Υπάλληλος (ΥΕ Φυλάκων)

Ποινικό Τμήμα 6 Δικαστικοί Υπάλληλοι
Πολιτικό Τμήμα 5 Δικαστικοί Υπάλληλοι
Τμήμα Βουλευμάτων - Εκκαθάρισης Ποινών - Λογιστηρίου 5 Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

Οργανόγραμμα