Το Εφετείο Ιωαννίνων ιδρύθηκε με το αριθμ. 1509/22-5-1942 Νομοθετικό Διάταγμα (ΦΕΚ 175/Α'/10-7-1942), στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονταν τα Πρωτοδικεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, όπως και η περιφέρεια Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι τότε υπήρχε ενιαία νομαρχιακή και δικαστική περιφέρεια. Το 1946 ιδρύθηκε το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και υπήχθη στο Εφετείο Κέρκυρας το έτος 1949.

Ως ημέρα έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Ιωαννίνων ορίσθηκε η 15η Φεβρουαρίου 1943, η οποία αναβλήθηκε για την 15η Μαρτίου 1943 με το Κανονιστικό Διάταγμα του Προέδρου της Κυβερνήσεως δια του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 98/Α'/19-4-1943), όταν με μεγάλη επισημότητα τελέσθηκαν τα εγκαίνια.

Κτίριο Εφετείου Ιωαννίνων (Οικία του αεροπόρου Αδαμίδη)
Οικία Αδαμίδη

Αρχικά, το Εφετείο Ιωαννίνων στεγάσθηκε στην οδό Ελισάβετ Καστρισόια (οικία Αδαμίδη). Στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, μετεφέρθη επί της οδού Χατζή Πελλερέν στο κτίριο όπου στεγαζόταν το Γραφείο Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Ιωαννίνων, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο.

Με την εγκαινίαση του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων το 1976, στεγάζεται έως σήμερα στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, επί της Λ. Δωδώνης (αριθμός 1), και διευθύνεται από τον Πρόεδρο Εφετών. Η γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων διαιρείται σε τρία τμήματα, Πολιτικό, Ποινικό και Βουλευμάτων-Εκκαθάρισης Ποινών-Λογιστηρίου, και διευθύνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Γραμματείας. Στην εφετειακή του περιφέρεια υπάγονται τα Πρωτοδικεία Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, καθώς και τα αντίστοιχα Ειρηνοδικεία.