Σχετικά

Ο ιστότοπος του Εφετείου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε με ιδίους πόρους με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα.
Φιλοξενείται δωρεάν στις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης - ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Επιμέλεια Υλικού

Αθανασία Πανοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας Εφετείου Ιωαννίνων

Σπυριδούλα Δημόκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος Εφετείου Ιωαννίνων

Βασίλειος Θάνος, Προϊστάμενος Πολιτικού Τμήματος Εφετείου Ιωαννίνων

Παύλος Μαζανίτης, Γραμματέας Εφετείου Ιωαννίνων

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη

Γρηγόριος Τζώρτζης, Πληροφορικός Εφετείου Ιωαννίνων