Εφετειακή Περιφέρεια

Η εφετειακή περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων περιλαμβάνει τα:

  • Πρωτοδικεία Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας
  • Ειρηνοδικεία Ιωαννίνων, Άρτας, Κόνιτσας και Πρέβεζας

Χάρτης Εφετειακής Περιφέρειας