Πράξη επαναπροσδιορισμού υποθέσεων της δικασίμου 17.05.2023